Bestuur

Wielercentrum Noord wordt beheert door Stichting Wielercentrum Assen. De volgende personen maken deel uit het bestuur.

Bestuursleden

Ger Heeringa – voorzitter
Fred Snoep – secretaris
Vacature – penningmeester
Tiens Eerenstein – waarnemend voorzitter
Oeds Keizer - bestuurslid

Het bestuur is nog op zoek naar een penningmeester. Interesse? Neem contact op met Stichting Wielercentrum Noord.

Missie

Regionaal Wielercentrum Assen is in beheer bij de Stichting Wielercentrum Assen. Het bestuur heeft als missie het bevorderen van alle takken van de wielersport in Noord-Nederland.

Visie

De vestiging van Regionaal Wielercentrum Assen betekent voor de wielersport een eerste, nieuwe accommodatie in Noord-Nederland. Met steun van de Asser wielerverenigingen en stichtingen, heeft de Stichting Wielercentrum Assen het primaire doel om het beheer en onderhoud te organiseren. Daarnaast zet de stichting zich in voor optimaal gebruik van de wielerbaan.